shoes leprechaungreen glitter shoesslip on sport shoeschampion exercise shoescc mackinzie shoes portlandsignature shoessunset ugg chocolateshoes generationova shoesspring store shoesuggs chocolate size 10606 new balance shoesugg australia trapper hatgorrila shoesros rhommerson shoesbrazil cheap women shoeslouisiana trade shoes
usa pharmacy no prescription neededorder doxcycline 100mgsynthroid weight gaincafergot prescriptionmetformin hcl 500mg no prescriptionbest generic viagra reviewmetformin er no prescription canadaviagra mexico otcviamedic complaintshow to order anchen bupropiononline pharmacy no prescription zoloftcheap adhd medication from canadafinasteride no prescription canadaonline medications without prescriptiondoxycycline without prescriptionnatural viagra alternative blood flowacheter misotrol
where to buy tinadazolepropecia 5mg to buy withoutpharmadrugcanadavipps certified pharmacyabilify on line without prescriptiondrug prices without insurancemetmorfin 500mg for salecan you buy propranolol onlinewhere to buy lasixcipro price pharmacyviagra for men sales in canadaroaccutane buyviragra cheap no prescription overnightdecadron no prescription neededmailorder antibiotics
online medications without prescriptionbuy cephalexin capsule 500mgpharmacies overseas no rxorder zofran onlineabc online pharmacy reviewsonline pharmacy escrowviagaraproventil from canada no prescriptionatacand no rxfinasteride tablets online shopfree samples of viagra onlinebactrim dsprescription cough medicine by mailprednisone dogs canadabuy levothyroxine no rx in usacanadian pharmacy24hris it safe to buy viagra?
buy viagra in singapore
ventolin hfa 90 mcg inhaler
low cost lavitra
discount medications
100 mg viagra or 50 mg
no prescription for metoclopramide
cnadian pharmacy
online pharmacy escrow
mail order viagra from canada
synthroid online no prescription
buy buspar without prescription
tadalafil suppliers
european pharmacy
finasteride online prescription
buying viagra online in canada
grifulvin v 500 mg
canadian ed medicationsviagra price comparecheap eltroxin no prescriptioncealis super activebuy testosterone from canadawhat is viagra softmetformin 500mg medicinewomen viagra for saleviagra gift cardno prescription esomeprazoleantibiotics online paypalrayrx online drug storecucumber make birth controlcoupon discount for atlantic drugstore
cafergot prescription
canadian viagra for sale
mailinorder colchinchin
buy real viagra online canada
canadian pharmacy universities
order acetazolamide online
order no script voltaren
generic cialis 20mg
abilifyincanadasearch
prescription femara
prednisone no prescription medication
tronto drug store
viagra alternative gnc
canadianpharmacyxenical 120mg
zpack online next day shippinh
cozaar no prescription
how to purchase digitalis
order setraline without prescription
mail order cialis
prednisone online new zealand
buy furosemide 20mg
buy penicillin in mexico
viagra online tesco
my canadian drug store
accessrx prescription drugs
furosemide without script
order prednisone from canada
walmart canadian pharmacy viagra
accutane canada pharmacy
mailorder antibiotics
cafergot in target pharmacy
can you order retin a
buy lantus
pinkviagra to buy in australia
buy online viagra
logotype

EFS - PO KL

ue

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z Funduszy Strukturalnych, powołanym do życia w 1957 roku i mającym na celu współfinansowanie działań w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Do podstawowych zadań EFS należy inwestowanie w rozwój kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promowanie równości szans w dostępie do rynku pracy.

EFS w POLSCE w LATACH 2007 – 2013

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 zostanie przeznaczona na realizację
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy partnerskiego państwa przyjaznej administracji.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu regionalnego środki przeznaczane są na wsparcie osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego, przede wszystkim na wsparcie struktur i systemów.

Priorytety wdrażane centralnie:
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytety wdrażane na szczeblu regionalnym:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII Promocja i integracja społeczna
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet X Pomoc techniczna

Instytucje zaangażowane w realizację Programu:
• Instytucja Zarządzająca (IZ) – odpowiada za właściwe zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego. W PO KL funkcję tę pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
• Instytucje Pośredniczące (IP)– instytucje, którym IZ powierzyła zarządzanie i nadzór nad realizacją poszczególnych Priorytetów. Dla Priorytetów centralnych funkcję tę pełnią właściwi ministrowie:
- Minister Pracy i Polityki Społecznej,
- Minister Edukacji Narodowej,
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dla Priorytetów regionalnych – samorządy województw, funkcję IP zazwyczaj pełnią Urzędy Marszałkowskie.
• Instytucja Pośredniczące II stopnia (IP II)- instytucje, którym ze względu na specyfikację Priorytetu oraz doświadczenia instytucji działających w danym obszarze IP może przekazać część swoich obowiązków – Wojewódzkie Urzędy Pracy.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku w roku 2008 przystąpił do realizacji projektu systemowego „Zdrowa wieś” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
(od roku 2009 projekt nosi nazwę „Aktywność społeczna i zawodowa – lepsze jutro”)
Jednym z elementów Priorytetu VII jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby opuszczające placówki opieki zastępczej czy zakłady karne, które postrzegane są w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zastosowanie mają instrumenty aktywnej integracji, których celem jest: przywrócenie tych osób na rynek pracy, integracja ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności i możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego, wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspieranie ich powrotu do zatrudnienia.

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest nie tylko udzielanie wsparcia finansowego, ale również aktywizacja świadczeniobiorców. Taka rola pomocy społecznej stawia przede wszystkim na edukację jej beneficjentów. Istotne jest również przeciwdziałanie uzależnieniu od pomocy społecznej.
Pomoc udzielana w ramach projektu współfinansowanego przez EFS ma charakter przejściowy i zakłada wykształcenie odpowiednich postaw u osób z niej korzystających.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach aktywnej integracji odbywają się spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą ds. rozwiązywania problemów społecznych, doradcą zawodowym, wizażystą. Podczas zajęć uczestnicy nabywają wiele umiejętności, m. in. umiejętność radzenia sobie z problemami dnia codziennego, co m. in. zwiększa ich zwiększą poczucie własnej wartości oraz wykształca w nich postawy, które pomagają w pokonywaniu życiowych trudności. Wzrastają także umiejętności komunikacyjne i adaptacyjne.
Osoby uczestniczące w projekcie mają również możliwość podniesienia lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych.
Dopełnieniem całości są działania o charakterze środowiskowym organizuje spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników projektu i członków ich rodzin. W tym roku są to m. in. wyjazd do teatru w Szczecinie, Dzień Dziecka na stanicy, wycieczka do Międzyzdrojów, do poznańskiego ZOO i do kina.

 

ludz

Człowiek - najlepsza inwestycja