BARLINECKI KLUB ABSTYNENTA                     

Dane kontaktowe:

Barlinecki Klub Abstynenta

 1. Strzelecka 29, II piętro

(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej)

74-320 Barlinek

Zarząd Barlineckiego Klubu Abstynenta:                                                         

 1. Prezes – Janusz Dwojak
 2. V-ce Prezes – Andrzej Egier
 3. Sekretarz – Krzysztof Marcinkowski        
 4. Skarbnik – Janina Łabowicz           

                                                                                                                                 

Informacje o Stowarzyszeniu:                                                               

Forma  prawna: Stowarzyszenie
Numer  NIP:    5971520934
Numer  KRS:   0000033242
Numer  Regon: 811926988

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny:

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym (porady informacyjne dotyczące problemu uzależnienia i współuzależnienia) znajduje się w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, II piętro

Działanie Punktu:

 1. środa w godz 17.00 – 19.00
 2. piątek w godz. 15.00 – 17.00

W razie nagłej potrzeby zasięgnięcia informacji w sprawach związanych z problemem uzależnienia, można kontaktować się telefonicznie z osobą dyżurującą w godzinach urzędowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego pod numerem telefonu:

 1. tel: 95 74 62 241 - czynny w godzinach pełnienia dyżuru w Punkcie
 2. grzecznościowy – Janusz 517-785-506, 537-618-534                                                                                                                                                                      -

Grupy samopomocowe:

 1. ''AL-ANOM''(dla współuzależnionych - rodzin osób uzależnionych) – środy godz. 17.00
 2. ''AA''(anonimowi alkoholicy) - czwartki godz. 18.00                                                                                                    

Współpraca: 

 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

                                                                                                               

Pamiętaj:

 1. Jeżeli alkohol rujnuje Twoje życie rodzinne, możesz się przed tym bronić. Masz prawo do lepszego życia.
 2. Musisz zrozumieć, że alkoholizm to jest choroba i nie jesteś w stanie wyleczyć samodzielnie siebie lub Twojego współmałżonka.
 3. Pozwól sobie pomóc i swoim bliskim z Twoim uzależnieniem.
 4. Pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu.
 5. Uzależnienie od alkoholu czyli alkoholizm jest chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą.
 6. Uzależnienie od alkoholu może jednak być powstrzymane, jeżeli osoba uzależniona podejmie zdecydowanie drogę do Klubu Abstynenta, gdzie poprzez terapię i doświadczonych kolegów dowie się jak ją powstrzymać i wrócić do normalnego życia.
 7. Jedynym sposobem na uregulowanie życia alkoholika jest abstynencja i nauka o zapobieganiu nawrotom picia.                                                                                                                                                                

Dokumenty: 

- Statut
- Dezyderata
- Literatura   

Galeria: zdjęcia wkrótce zostaną opublikowane.                                                                                    

Aktualności: wkrótce zostaną opublikowane.