BARLINECKI KLUB ABSTYNENTNA "MAGNOLIA"

W ramach Klubu działa:

  1. Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym u siebie i w rodzinie czynny w czwartek od godz. 17.00 do godz. 19.00 lub pod tel. 95 746 22 41 / 517 785 506;
  2. prowadzone są spotkania klubowe w poniedziałek, wtorek, piątek od 17.00 do 20.00;
  1. oraz grupy samopomocowe:

            - ,, Al.-anon” (dla współuzależnionych – rodzin osób pijących szkodlowie) w  środy od godz. 17.00;

            - ,,AA” (anonimowi alkoholicy) w czwartki od godz. 18.00.

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW

  • czynne w środy od godz. 11.00 do godz. 13.00.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

  • czynny w poniedziałki i wtorki od godz. 10.00 do godz. 15.00;
  • w piątki w terenie od godz. 8.00 do godz. 15.30,

 

ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I INWALIDÓW  W BARLINKU

  • czynny w środy i piątki od godz. 9.00 do godz. 12.00.

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ