- PRZEZNACZENIE ŚWIADCZENIA

- KRYTERIA PRZYZNANIA

- WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

- PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA I REALIZACJA

- ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

- FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRANIA

- PODSTAWA PRAWNA

- COVID-19 - DOPŁATA DO CZYNSZU

 

http://www.ops-barlinek.pl/index.php/264-dodatki-mieszkaniowe-nowe-przepisy-od-1-lipca-2021-r