W DNIACH 16 i 18 SIERPNIA 2021 r. ODBĘDĄ SIĘ DYŻURY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DOBRY START 300 +

Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 11.00

 

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje do realizacji rządowy program „Dobry start 300+”.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

 

 

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat  w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem:

  1. portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS),
  2. portalu Emp@tia
  3. lub przez bankowość elektroniczną.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja  o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie z programu Dobry Start będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma rachunku, a chce wnioskować o tzw. 300 plus, powinien go założyć.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 poz. 1092)

Plakat Dobry Start 300