1. Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności:
 
2. Karta parkingowa
 
3.  Turnusy rehabilitacyjne
 
4. Wnioski na likwidację barier architektonicznych, technicznych, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
- Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
5. Świadczenie uzupełniające 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji