Cele Grupy Wsparcia:
- wzajemna wymiana doświadczeń;
- budowania poczucia wsparcia w trudnych sytuacjach;
- poszerzenie umiejętności wychowawczych;
- wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji;
oraz doskonalenie umiejętności:
- lepszego porozumiewania się z dziećmi;
- towarzyszenia dzieciom w ich problemach;
- radzenia sobie z ,,trudnym” zachowaniem dzieci;
- stawiania dzieciom granic;
- pozytywnego wzmacniania dzieci;
- wczesnego diagnozowania niepokojącej sytuacji.

Nabór trwa do 31.07.2019 r.
O terminie i miejscu pierwszego spotkania chętne osoby poinformujemy indywidualnie.

Wszelkie pytania pod numerem telefonu 95 74 60 014 wew. 21, bądź w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku pok. nr 10.
Osoba do kontaktu: Eliza Stefaniuk.

rozwoj kompetencji