Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od marca 2019 r. prowadzone są spotkania dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
W ramach uczestnictwa w zajęciach osoby zainteresowane mają możliwość pogłębienia wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, nabędą nowe umiejętności służące radzeniu sobie z różnymi uczuciami np. ze złością, wstydem, poczuciem winy, co służy utrzymywaniu trwałej abstynencji, ale również podniesieniem poziomu zadowolenia z trzeźwego życia. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z problemami wynikającymi z pełnienia różnych funkcji życiowych np. problemów związanych ze spełnianiem roli ojca, męża, itp, poznają zasady służące trzeźwieniu, poszukają nowych, konstruktywnych sposobów na polepszenie samopoczucia. Ponadto poszerzą i uzupełnią listę zysków wynikających z trzeźwienia.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  OD GODZ. 15.00 D O 20.00

1) 29.03.2019 r. – Temat: Alkoholizm jako choroba.
2) 05.04.2019 r. – Temat: Objawy uzależnienia od alkoholu cześć I.
3) 10.05.2019 r. – Temat: Objawy uzależnienia od alkoholu cześć II.
4) 07.06.2019 r. – Temat: Możliwości ograniczenia wynikające z faktu bycia osobą uzależnioną.
5) 05.07.2019 r. – Temat: Wpływ nadużywania alkoholu na życie rodzinne Syndrom DDA i współuzależnienia cz I.
6) 09.08.2019 r. – Temat: Wpływ nadużywania alkoholu na życie rodzinne Syndrom DDA i współuzależnienia cz II.
7) 06.09.2019 r. – Temat: Alkoholizm jako choroba społeczna. Gdzie szukać pomocy. ?
8) 04.10.2019 r. – Temat: Procedura leczenia uzależnienia w Polsce.
9) 08.11.2019 r. – Temat: Grupy samopomocowe AA, kluby abstynenta, stowarzyszenia. Zadania i cele.
10) 06.12.2019 r. – Temat: Omówienie 12 Kroków AA, 12 tradycji i innych programów trzeźwościowych.


Prowadzący: Agnieszka Mitrowicz (Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień)
Wszelkie pytania pod numerem telefonu 95 74 60 014 wew. 21, bądź w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku pok. nr 10.
Osoba do kontaktu: Eliza Stefaniuk.