Trening składał się z 6 bloków tematycznych, które były tak dobrane, aby pogłębić świadomość procesu wychowania:
1. Rodzina. Moje zasoby jako rodzica. Zasoby dziecka.
2. Granice. Jak oswoić lęk, kiedy tracę grunt pod nogami.
3. Emocje (zachowanie i potrzeby dziecka). Mowa ciała.
4. Komunikacja w rodzinie (trudne relacje i zachowanie).
5. Gdzie prowadzę swoje dziecko - zagrożenia współczesnego świata.
6. Poczucie sprawstwa - czym jest i do czego prowadzi.


Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu i miały charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej.
Prowadzący: Julita Szkudlarek z Centrum Psychoterapii Uzależnień.

 

trening rozwoj