W sprawie z wniosków o świadczenie wychowawcze składanych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 1 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wnioskuw 2020 r.

Od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

 

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO WW. ŚWIADCZEŃ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

BĘDĄ PRZYJMOWANE -

OD DNIA 01 SIERPNIA 2019 R.

W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 - OD 01 LIPCA 2019 R.

 

 

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku

w godz. od 700 do 1500,, tel.  (95) 746 14 41, pokój nr 8

oraz ze strony internetowej www.ops-barlinek.pl