ŚWIADCZENIE "DOBRY START" PRZYSŁUGUJE UCZNIOWI DO 20 R. ŻYCIA

(DO 24 R. ŻYCIA W PRZYPADKU OSOBY UCZĄCEJ POSIADAJĄCEJ ORZECZONY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

w okresie zasiłkowym 2019/2020 obowiązują dochody za 2018 r.

 

Wysokość kryterium (dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń)

  • zasiłek rodzinny - 674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności
  • Fundusz alimentacyjny - 800,00 zł

 

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO WW. ŚWIADCZEŃ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

BĘDĄ PRZYJMOWANE -

OD DNIA 01 SIERPNIA 2019 R.

W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 - OD 01 LIPCA 2019 R.

 

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku

w godz. od 700 do 1500,, tel.  (95) 746 14 41, pokój nr 8

oraz ze strony internetowej www.ops-barlinek.pl