Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia w ramach projektu:

  1. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia i kursy zawodowe.
  • Kursy zawodowe:

                - Stylizacja paznokci, termin realizacji 18.09.2019 r. - 24.09.2019 r. (w szkoleniu wzięła udział     1 osoba).

                - Pomoc kuchenna, termin rozpoczęcia szkolenia 21.10.2019 r. (w szkoleniu biorą udział 2          osoby).

                Szkolenia zawodowe odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Gen. Sikorskiego 95.

  1. Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji społecznych (miękkich) poprzez uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistami takimi jak psycholog, radca prawny:
  • Spotkania z psychologiem w dniach 12.04.2019 r., 18.04.2019 r., 10.05.2019 r., 24.06.2019 r., 30.09.2019r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29.

        Z 20 godzin spotkań indywidualnych skorzystało 11 osób.

  • Spotkania z radcą prawnym w dniach 13.06.2019 r., 12.07.2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29.

        Z 10 godzin spotkań indywidualnych skorzystało 9 osób.

 

  1. Nabycie umiejętności ekologicznego i ekonomicznego korzystania z surowców wtórnych podczas spotkań integracyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach działań środowiskowych przez Partnera w projekcie (wartością dodaną tego działania będzie nauka spędzania czasu wolnego i integracja środowiska lokalnego).
  • Spotkanie w Moczydle, termin 10.07.2019 r., w godzinach 17.00-19.00, miejsce spotkania  - plac zabaw.
  • Spotkanie w Barlinku, termin 05.10.2019 r., w godzinach 12.00-15.00, miejsce spotkania -  Europejskie Centrum Spotkań, ul. Leśna 1 w Barlinku.

 

logosy