1. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia i kursy zawodowe:

a) Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w dniach 08.06.2020 r., 09.06.2020 r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku ul. Strzelecka 29. Z 10 godzin spotkań grupowych skorzystało 9 osób (6 kobiet, 3 mężczyzn).

b) Kursy zawodowe: - operator wózka jezdniowego, termin rozpoczęcia szkolenia 29.06.2020 r. (w szkoleniu biorą udział 2 osoby); - magazynier, termin rozpoczęcia szkolenia 29.06.2020 r. (w szkoleniu biorą udział 2 osoby). Szkolenia zawodowe odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Gen. Sikorskiego 95.

2. Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji społecznych (miękkich) poprzez uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistami takimi jak psycholog, radca prawny:

a) Spotkania indywidualne z psychologiem w dniach 10.06.2020 r., 15.06.2020 r., 16.06.2020 r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29. Z 15 godzin spotkań indywidualnych skorzystało 9 osób (6 kobiet, 3 mężczyzn).

b) Spotkania z radcą prawnym w dniach 25.06.2020 r., 26.06.2020 r., 29.06.2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29. Z 8 godzin spotkań grupowych skorzystało 10 osób, z 5 godzin spotkań indywidualnych skorzystały 3 osoby.

 

 

Harmonogram (PDF)