9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day). ) – mający na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym, mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
FASD charakteryzują m.in. uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, a także wady rozwojowe.


Mity na temat alkoholu:
▪ Istnieje bezpieczna dla płodu i ciężarnej ilość alkoholu.
▪ W ciąży wskazane jest picie niewielkich ilości czerwonego wina.
▪ Niebezpieczeństwo wynikające z picia alkoholu występuje jedynie w pierwszym trymestrze ciąży.
Zapamiętaj!
▪ Jesteś w ciąży i chcesz urodzić zdrowe dziecko? Nie ryzykuj! Bądź odpowiedzialna!
▪ Żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna.


Z uwagi na sytuację w kraju związaną z koronowirusem covid-19 i Państwa bezpieczeństwem, w roku 2020 nie zostało zorganizowane otwarte spotkanie nt. „FAS - funkcjonowania dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym” skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek, w szczególności kobiet w ciąży.
W ramach działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku, w miesiącu wrześniu br. placówki służby zdrowia (przychodnie, Poradnia K) oraz punkty apteczne zostaną doposażone w materiały profilaktyczne dotyczące tematyki FAS skierowane do kobiet w ciąży.


Ponadto zachęcam Państwa do zapoznania się z kampanią Ciąża bez alkoholu http://www.ciazabezalkoholu.pl/, prowadzoną na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowaną ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Eliza Stefaniuk